Hình ảnh hoạt động công đoàn

454940 HỘI KHUYẾN HỌC XÃ TAM HIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMChi hội KH THCS Trần Cao Vân Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc BÁO CÁO THAM LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN Kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo!Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa hội nghị! Được sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng,BGH trường THCS...

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.