Đề ôn luyện môn hoá

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:50' 04-12-2009
Dung lượng: 171.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
Bài : 11222 Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
Đáp án là : (C)
Bài : 11221 Cho 6,6 gam một anđêhit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thóat ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Chọn một đáp án dưới đây

A. CH3CHO
B. 
C. CH3CH2CHO
D. 
Đáp án là : (A)
Bài : 11220 Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí , 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam . Khi X tác dụng với dung dịch thu được sản phẩm có muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B)
Bài : 11219 Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa  với dung dịch đặc, nóng là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Đáp án là : (C)
Bài : 11218 Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
Chọn một đáp án dưới đây
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Đáp án là : (A)
Bài : 11217 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách
Chọn một đáp án dưới đây
A. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng
B. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn
C. điện phân nóng chảy NaCl
D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl
Đáp án là : (A)
Bài : 11216 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 0,06
B. 0,12
C. 0,04
D. 0,075
Đáp án là : (A)
Bài : 11215 Mệnh đề KHÔNG đúng là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. cùng dãy đồng đẳng với 
B. có thể trùng hợp tạo polime
C. tác dụng được với dung dịch 
D. tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
Đáp án là : (A)
Bài : 11214 Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là
Chọn một đáp án dưới đây
A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. có kết tủa keo trắng và có khi bay lên.
C. không có kết tủa, có khí bay lên
D. chỉ có kết tủa keo trắng.
Đáp án là : (A)
Bài : 11213 Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (B)
Bài : 11212 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là (cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)
Chọn một đáp án dưới đây
A. 5,60
B. 2,24
C. 3,36
D. 4,48
Đáp án là : (
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.