Đề sinh 2007

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:04' 06-12-2009
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
năm 2007.
MÃ ĐỀ THI 209
Phần chung cho tất cả thí sinh (43 câu, từ câu 1 đến câu 43):
Câu 1: Quá trình tiến hóa dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng:
A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời B. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa  C. tia tử ngoại và năng lượng sinh học D.  phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại
Câu 2: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, nếu có đột biến dị bội xảy ra thì số loại thể tam nhiễm đơn có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là
A.  24  B.  48  C.  12  D.  36
Câu 3: Những loài enzim nào sau đây được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp?
A.  Amilaza và ligaza  B.  ADN-pôlimeraza và amilaza  C.  ARN – pôlimeraza và peptidaza  D.  Restrictaza và ligaza
Câu 4: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ít gây hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể là
A.  mất đoạn lớn    B.  chuyển đoạn lớn và đảo loạn C.  lặp đoạn và mất đoạn lớn   D.  đảo đoạn
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây không đúng với tiến hoá nhỏ?
A.  Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp B.  Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể qua các thế hệ  C.  Tiến hoá nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp D.  Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian
Câu 6: Một quần thể có 100% cá thể mang kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 3 thế hệ. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ thứ ba sẽ là:
A.  0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa  B.  0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa C.  0,375AA : 0,25Aa : 0,375aa  D.  0,25 AA : 0,5Aa : 0,25aa
Câu 7: Kỹ thuật cấy gen hiện nay thường không sử dụng để tạo
A.  hoocmôn insulin   B.  hoocmôn sinh trưởng  C.  chất kháng sinh    D.  thể đa bội
Câu 8: Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường ít được áp dụng ở
A.  nấm    B.  vi sinh vật    C.  động vật bậc cao   D.  thực vật
Câu 9: Trong nhóm vượn người ngày nay, loài có quan hệ gần gũi nhất với người là
A.  gôrila    B.  vượn    C.  tinh tinh    D.  đười ươi
Câu 10: Trong kỹ thuật cấy gen với mục đích sản xuất các chế phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp, tế bào nhận được dùng phổ biến là vi khuẩn E.coli vì
A.  môi trường dinh dưỡng nuôi E. coli rất phức tạp B.  E. coli không mẫn cảm với thuốc kháng sinh C.  E . coli có tần số phát sinh đột biến gây hại cao D.  E. coli có tốc độ sinh sản nhanh
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của quá trình giao phối trong tiến hoá?
A.  Giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên B.  Giao phối tạo ra alen mới trong quần thể C.  Giao phối góp phần làm tăng tính đa dạng di truyền D.  Giao phối làm trung hoà tính có hại của đột biến
Câu 12: Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của quần thể theo một hướng xác định là
A.  đột biến   B.  chọn lọc tự nhiên   C.  giao phối  D.  cách li
Câu 13: Trong chọn giống cây trồng, hóa chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là
A.  5BU  B.  EMS  C.  NMU  D.  cônsixin
Câu 14: Trường hợp nào sau đây có thể tạo ra hợp tử phát triển thành người mắc hội chứng Đao?
A.  Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 23 kết hợp với giao tử bình thường B.  Giao tử chứa 2 nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường C.  Giao tử không chứa nhiễm sắc thể số 21 kết hợp với giao tử bình thường D.  Giao tử chứa nhiễm sắc thể số 22 bị mất đoạn kết hợp với giao tử bình thường
Câu 15: Ở người, bệnh máu khó đông do một gen lặn (m) nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y quy định. Cặp bố mẹ nào
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.