ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS NĂM HỌC 2010-2011 (đã trộn thành nhiều đề)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:50' 26-11-2010
Dung lượng: 326.0 KB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010-2011
Thời gian: 45 phút
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . .
I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn
Mã đề: 140


Câu 1. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
Câu 2. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại B. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại
Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
A. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra B. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số
C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ
D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
Câu 4. Đối tượng phải phổ cập THCS là:
A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi B. Trẻ em đang học ở trường THCS
C. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi
Câu 5. Bằng tốt nghiệp THCS do:
A. Trưởng phòng GD&ĐT cấp B. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp
C. Chủ tịch UBND tỉnh cấp D. Giám đốc sở GD&ĐT cấp
Câu 6. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn
T
Lý
Hóa
Sinh
V
Sử
Địa
TD
AN
MT
Tin
MT
NN
CD
H K

ĐTB
8.5
8.2
7.9
8.0
7.5
9.0
7.9
6.4
9.5
9.0
9.8
9.7
8.0
9.0
Tốt

Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại
A. Yếu B. Trung Bình C. Giỏi D. Khá
Câu 7. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm
A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
Câu 8. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh B. Chủ tịch UBND cấp huyện
C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 9. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
A. 12 điều B. .14 điều C. 15 điều D. 13 điều
Câu 10. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
A. 1/
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.