Đề thi HSG vật lí 2007-1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:45' 14-09-2009
Dung lượng: 184.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Hãy đọc thật kỹ đề ra rồi chọn phương án thích hợp với mỗi câu hỏi, ghi vào giấy bài làm theo mẫu hướng dẫn. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, không trả lời không tính điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,05 điểm.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 ĐIỂM)
Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu từ 1 đến 3. Một viên bi được ném lên theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí.

Câu 1. Khi viên bi đã rời khỏi tay và đang bay thẳng đứng lên, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?
A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e
Câu 2. Khi bay lên đến vị trí cao nhất để chuẩn bị rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?
A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e
Câu 3. Trong quá trình rơi xuống, hình vẽ nào ở trên biểu diễn đúng lực tác dụng lên viên bi ?
A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d E. Hình e
Câu 4. Bỏ một vật vào chậu nước đang có nhiệt độ 27oC thì thấy nhiệt độ của nước tăng thêm 14oC. Thông tin nào dưới đây đúng khi nói về nhiệt độ của vật trước khi bỏ vào nước ?
A. Nhiệt độ của vật là 14oC C. Nhiệt độ của vật nhỏ hơn 27oC
B. Nhiệt độ của vật là 41oC D. Nhiệt độ của vật lớn hơn 41oC
Câu 5. Một vật có khối lượng m = 4,5kg được thả rơi từ độ cao h = 8m xuống đất. Trong quá trình chuyển động, lực cản bằng 4% so với trọng lực. Công của trọng lực và công của lực cản là
A. AP = - 360J ; AC = 14,4J C. AP = 360J ; AC = - 14,4J
B. AP = 360J ; AC = 14,4J D. AP = - 360J ; AC = -14,4J
Câu 6. Ba chất lỏng M, N và P đang ở nhiệt độ tM, tN và tP, với tM > tN > tP, được trộn lẫn với nhau. Chất lỏng nào tỏa nhiệt, chất lỏng nào thu nhiệt ?
A. M và N tỏa nhiệt, P thu nhiệt C. P tỏa nhiệt, M và N thu nhiệt
B. M tỏa nhiệt, N và P thu nhiệt D. Câu trả lời phải tùy thuộc vào nhiệt độ cuối cùng sau khi có cân bằng nhiệt
Câu 7. Một hộp nhựa lập phương có cạnh 3cm. Nếu đổ đầy nước vào hộp thì thể tích của nước là :
A. 3cm3 B. 27ml C. 27cm3 D. 9cm3 E. Cả B và C đúng
Câu 8. Chọn phát biểu SAI :
A. Khi cân bằng nhiệt, vật có nhiệt dung riêng lớn sẽ có nhiệt độ lớn hơn
B. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại
C. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn
D. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào
Câu 9. Nhiệt dung riêng của nhôm là c = 880J/kg.độ. Con số 880 cho biết điều gì ?
A. Là nhiệt lượng cung cấp cho một vật bằng nhôm trong thời gian 1 giây
B. Là độ tăng nhiệt độ của nhôm khi nhận nhiệt lượng là 1 jun
C. Là nhiệt lượng cung cấp cho một vật làm bằng nhôm có khối lượng 1 kg nóng thêm 1oC
D. Là thời gian cần thiết để 1 kg nóng thêm 1oC
E. Cả B và C đều đúng
Câu 10. Nhiệt lượng Q của nước thu vào để 2 lít nước từ 55oC xuống 21oC là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kgK, khối lượng riêng của nước là 1.000kg/m3.
A. Q = 176.400J B. Q = 378KJ C. Q = 462KJ D. Q = 285.600J
Câu 11. Chuyển động nào dưới đây là chuyển động do quán tính ?
A. Một vận động viên đang bơi đường đua
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.