Đề thi kì 2 lí 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGD Đại Lộc
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:11' 28-04-2009
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ KIỂM TRA HỌC KI II
GV : LÀO THỊ NIÊN MÔN: VẬT LÍ 9
Thời gian: 45 phút
I/ TRẮC NGHIỆM
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1/ Máy phát điện xoay chiều gồm các bộ phận chính nào có thể tạo ra dòng điện
A/ Nam châm vĩnh cữu và sợi dây. B/ Cuộn dây dẫn và nam châm.
C/ Nam châm điện và sợi dây D/ Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
2/ Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí toả nhiệt trên đường dây tải điện sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng tiết diện của dây dẫn len 3 lần.
A/ Giảm 3 lần B/ Tăng 3 lần C/ Giảm 9 lần D/ Tăng 9 lần.
3/ Khi tia sáng truyền từ nước vào không khí thì:
A/ Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới B/ Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
C/ Góc khúc xạ bằng góc tới D/ Góc khúc xạ nhỏ hơn hoặc lớn hơn góc tới
4/ Quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ thấy:
A/ Một ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật B/ Một ảnh ngược chiều, nhỏ hơn vật
C / Một ảnh cùng chiều, lớn hơn vật D/ Một ảnh ngược chiều, lớn hơn vật
5/ Để được ánh sáng trắng, người ta trộn thích hợp ba chùm sáng nào sau đây:
A/ Đỏ - lục – lam B/ Chàm- cam-lam C/ Vàng-tím- lục D/ Đỏ -lam-vàng
6/ Đặt một vật AB trước một thấu kính pkân kì sẽ cho ảnh A/ B/ là:
A/ ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật B/ ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật
C/ Là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn AB D / Là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn AB
7/ Biết điểm cực viễn cách mắt 50cm , thấu kính nào dùng làm kính cận chomắt này:
A/ Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm B / Thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm
C/ Thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm D/ Thấu kính phân kì có tiêu cự 50cm
8/ Khi tia sáng truỳen từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng:
A/ i > r B/ i < r C/ i = r D/ i = 2r
9/ Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A/ B/ ngược chiều và cao bằng vật AB . Điều nào sau dây là đúng nhất:
A/ OA = f B/ OA = 2f C/ OA > f D/ OA < f
10/ Trong các thấu kính có tiêu cự sau đây, thấu kính nào có thể dùng làm vật kính của máy ảnh?
A/ f = 500cm B/ f = 100cm C/ f = 150cm D/ f = 5cm
11/Có khi nào tia sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác mà không bị khúc xạ không? Chọn phương án trả lời đúng nhất.
A/ Không có B/ Có, khi góc tới gần bằng 900
C/ Có , khi góc tới bằng 00 D/ Có, khi góc tới bằng 450
12/ Khi đặt vật trước dụng cụ quang học , cho ảnh ảo, cùng chiều,bằng vật thì dụng cụ đó là:
A/ Thấu kính hội tụ. B/ Thấu kính phân kì.
C/ Gương phẳng D/ Máy ảnh.
13/ Khi đặt một vật trước thấu kính hội tụ, ở phía nhoài tiêu điểm thì ảnh tạo bởi thấu kính có thể là:
A/ Là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. B/ Là ảnh thật,cùng chièu.lớn hơn vật
C/ Là ảnh thật, cùng chiều, nhỏ hơn vật D/ Là ảnh thật, ngược chiều,lớn, nhỏ hoặc bằng vật
14/ Một vôn kế được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế, vôn kế chỉ 40V.Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V,. Cuộn thứ cấp có n2= 200 vòng dây thì số vòng dây ở cuộn sơ cấp n1 là:
A/ 500vòng B/ 800 vòng C/ 1100 vòng D/ Một đáp số khác.
II/ TỰ LUẬN
1/ Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều là 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp lấy ra một hiệu điện thế xoay chiều 110V.Hãy xác định số vòng dây của cuộn sơ cấp. Biết só vòng dây của cuộn thứ cấp là 1500 vòng
2/ Một kính lúp có tiêu cự f = 16,7 cm. Một vật đặt trước quang tâm O một
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.