Đề thi toán khối 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:52' 29-10-2009
Dung lượng: 254.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

PHẦN TOÁN LỚP 3
CHƯONG I
Câu 1: Số tám trăm tám mươi ba được viết là:
A. 883 B. 838 C. 803 D. 388

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
A. 475 < 475 B. 236 > 263 C. 964 > 946

Câu 3: Hằng nghĩ một số. Biết rằng số lớn nhất có hai chữ số kém số đó 59. Tìm số Hằng đã nghĩ?
A. 40 B. 148 C. 184 D. 158

Câu 4: Hùng nghĩ một số. Biết rằng số đó lớn hơn số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là 9. Tìm số Hùng đã nghĩ:
A. 978 B. 996 C. 986 D. 987

Câu 5: Đúng ghi đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông:
125 +346 > 215+436 (
212+460 < 122+406 (
320-230 = 230+90 (
685+132 > 917-423 (

Câu 6: Một cửa hàng bán được 360 kg gạo, sau đó nhập về 270 kg thì tổng số gạo cửa hàng có là 500 kg. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô -gam gạo?
A. 590kg B. 1130kg C. 410kg D. 690kg

Câu 7: Tìm x biết: x + 320 = 525
A. x = 845 B. x = 205 C. x = 105 D. x = 250

Câu 8: An có 6 hộp bánh, mỗi hộp 9 cái bánh. Số bánh An có tất cả là:
A. 15 cái bánh B. 45 cái bánh C. 54 cái bánh D. 69 cái bánh

Câu 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông
a) 6 ×4 + 160 = 184 (
b) 40 : 8 - 4 = 10 (
c) 20 : 4 +1 = 4 (
d) 54 : 6 - 6 = 3 (
Câu 10: Túi kẹo thứ nhất đựng 245 cái kẹo, túi kẹo thứ hai đựng ít hơn túi thứ nhất 45 cái. Hỏi số kẹo cả hai túi dựng là:
A. 445 cái kẹo B. 490 cái kẹo C. 200 cái kẹo D. 535 cái kẹo

Câu 11: Một cử:a hàng bán được 300 lít dầu, sau đó nhập thêm thêm 250 lít nữa thì tổng số dầu hiện có là 480 lít. Hỏi số dầu lúc đầu cửa hàng có là:
A. 430 lít B. 1030 lít C. 170 lít D. 530 lít

Câu 12: Chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục. Hỏi số cần tìm có ba chữ số là:
A. 931 B. 631 C. 913 D. 613

Câu 13: Tìm x biết: ( x+8) × 5 = 500
A. x = 108 B. x = 92 C. x = 460 D. x = 540

Câu 14: Tìm x biết: (x - 4) : 7 = 70
A. x = 518 B. x = 462 C. x = 494 D. x = 14

Câu 15: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 33 cộng với 15. Vậy số cần tìm là:
A. 48 B. 8 C. 288 D. 21

Câu 16: Nối biểu thức với giá trị của nó:
9 × 5 + 40 1. 43
85 – 7 × 6 2. 83
64 : 8 + 42 3. 85
90 – 63 : 9 4. 50

Câu 17: Tìm một số biết rằng lấy 50 chia cho số đó thì bằng 20 chia cho 10. Vậy số cần tìm là:
A. 4 B. 7 C. 5 D. 25

Câu 18: Trong bãi xe cố một số xe ô tô 4 bánh. Số bánh xe cố tất cả là 84 bánh xe. Hỏi số xe trong bãi có là:
A. 21 xe B. 20 xe C. 22 xe D. 23 xe
Câu 19: Tính độ dài đường gấp khúc? B
58 cm C. 68 cm 25cm D
30cm 13 cm
42 cm D. 55 cm A C

Câu 20: Khối lớp Bốn có 250 học sinh, khối lớp Ba có nhiều hơn khối lớp Bốn là 47 học sinh. Số học sinh khối lớp Ba là:
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.