Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:21' 06-12-2011
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 930
Số lượt thích: 0 người
1
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Hình học lớp 9
Tiết 30
Trong bảng sau ( R là bán kính đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng). Hãy điền vào ô trống cho thích hợp:
Cắt nhau
Không giao nhau
Tiếp xúc nhau
Cắt nhau
Không giao nhau
Kiểm tra bài cũ
Có 3 vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn.
Vậy với hai đường tròn có những vị trí tương đối như thế nào?
Nhận xét về số điểm chung của hai đường tròn phân biệt
Hai đường tròn phân biệt có thể có: 1 điểm chung
2 điểm chung
hoặc không có điểm chung nào
Hai đường tròn không trùng nhau gọi là hai đường tròn phân biệt
Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung?
Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn. Do đó nếu hai đường tròn có từ ba điểm chung trở lên thì chúng trùng nhau. Vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung.
TiẾT 30:
VỊ
TRÍ
TƯƠNG
ĐỐI
CỦA
HAI
ĐƯỜNG
TRÒN
- Hai đường tròn có hai điểm chung
- Hai đường tròn có một điểm chung:
-Hai đường tròn không có điểm chung
I. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
1. Hai đường tròn cắt nhau:
Là hai đường tròn có 2 điểm chung
A
B
A;B: là 2 giao điểm
AB: là dây chung
2.Hai đường tròn tiếp xúc nhau:
M
M
M là tiếp điểm
a.Tiếp xúc trong
b. Tiếp xúc ngoài
3. Hai đường tròn không giao nhau:
Là hai đường tròn không có điểm chung nào
a.Đựng nhau
b.Ngoài nhau
Là hai đường tròn chỉ có 1 điểm chung
- Đoạn thẳng OO’ là đoạn nối tâm
- Đường thẳng OO’ là đường nối tâm
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Tiết 30
Quan sát hình vẽ và chọn câu trả lời đúng
TRẮC NGHIỆM
Xác định vị trí tương đối của các cặp đường tròn sau:
(O1) và (O2);
(O1) và (O3);
(O1) và (O4);
(O2) và (O3);
(O2) và (O4);
(O3) và (O4);
.
. O3
. O2
. O1
.O4
Trả lời trên bảng nhóm. Nhóm nào xong trước treo lên bảng đen
HOẠT ĐỘNG NHÓM
I. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn:
1. Hai đường tròn cắt nhau:
A
B
A;B: là 2 giao điểm
AB: là dây chung
2.Hai đường tròn tiếp xúc nhau:
M
M
a.Tiếp xúc trong
b. Tiếp xúc ngoài
3. Hai đường tròn không giao nhau:
a.Đựng nhau
b.Ngoài nhau?2
a. Quan sát hình vẽ. Chứng minh rằng OO’ là đường trung trực của AB
Ta có: OA = OB
(bán kính của (O))
 O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB .
O’A = O’B (bán kính của (O’))
 O’ thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB .
 OO’ là đường trung trực của đoạn
thẳng AB

Chứng minh
O
O`
A
B
II. Tớnh ch?t du?ng n?i tõm:
a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.
1. Đường nối tâm là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó.
b.Quan sát hình vẽ, hãy dự đoán vị trí của điểm M đối với đường nối tâm OO’.

b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Tiết 30
I. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn:
1. Hai đường tròn cắt nhau:
A
B
A;B: là 2 giao điểm
AB: là dây chung
2.Hai đường tròn tiếp xúc nhau:
M
M
a.Tiếp xúc trong
b. Tiếp xúc ngoài
3. Hai đường tròn không giao nhau:
a.Đựng nhau
b.Ngoài nhau?3
II. Tớnh ch?t du?ng n?i tõm:
a. Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.
Đường nối tâm là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó.
b. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
Cho hình vẽ
Hóy xỏc d?nh v? trớ tuong d?i c?a hai duong trũn (O) v (O`).
a)Hai đường tròn cắt nhau tại A và B
b)Ch?ng minh r?ng: BC // OO` v ba di?m C, B, D th?ng hng.
b)AB cắt OO’ tại I.
 ACB có :OA = OC bán kính của (O))
IA = IB (t/c đường nối tâm)
 OI là đường trung bình của  ACB
OI // CB hay: CB // OO’ (1)
Tương tự xét  ABD có: BD // OO’ (2)
Từ (1) và (2) suy ra C, B, D thẳng hàng (tiên đề Ơclit)
Chứng minh
I
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
Tiết 30
11
Một số hình ảnh về vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn (O) và (O,) có cùng bán kính R=5cm cắt nhau tại A và B. Biết AB = 6cm. Đoạn nối tâm OO, bằng:
TRẮC NGHIỆM
13

Điền “Đ” nếu mệnh đề đúng, “S” nếu mệnh đề sai vào cuối mệnh đề
Đ
Đ
Đ
S
S
S
S
HOẠT ĐỘNG NHÓM
TiẾT 30:
VỊ
TRÍ
TƯƠNG
ĐỐI
CỦA
HAI
ĐƯỜNG
TRÒN
Nắm vững 3 vị trí tương đối của 2 đường tròn,
Làm bài tập: 34 SGK, 64, 67 tr.137 SBT
Tìm hiểu :
Hệ thức liên hệ giữa khoảng cách hai tâm của hai đường tròn và hai bán kính của hai đường tròn.
- Khái niệm về tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
Hướng dẫn bài tập 34 SGK
OO’=?

OH=?; O’H=?

AH=?
Hướng dẫn về nhà
Chúc các em học tập tốt
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.