KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:57' 26-11-2010
Dung lượng: 41.5 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/KH-CM Tam Hiệp, ngày 29 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC: 2010 - 2011

- Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp THCS;
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trưởng THCS Trần Cao Vân;
Trường THCS Trần Cao Vân xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011 như sau:
I. Mục đích:
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ và xây dựng mạng lưới cán bộ chuyên môn nòng cốt cấp THCS.
- Góp phần tích cực vào nhiệm vụ đổi mới chương trình và sách giáo khoa cấp THCS, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới soạn giảng theo hướng dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và nhóm đối tượng học sinh.
- Giúp giáo viên có kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
- Thông qua Hội thi, xây dựng phong trào học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao lòng yêu nghề, mến trẻ và chất lượng chuyên môn; đề xuất những giải pháp đem lại hiệu quả cao hơn cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS.
- Làm cơ sở để xét chọn các danh hiệu thi đua và chọn đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ.
II. Điều kiện dự thi:
-Giáo viên tham gia dự thi phải có đăng kí danh hiệu thi đua từ lao động giỏi trở lên,có đăng kí sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2010-2011
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.
III. Nội dung:
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011 được chia thành 02 nội dung:
a. Nội dung thi lí thuyết:
- Nhiệm vụ năm học và các văn bản có tính chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Sử dụng phương tiện dạy học. Công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS. Chuẩn kiến thức kĩ năng. Nội dung về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Điều lệ trường THCS,Luật giáo dục,các thông tư về đánh giá xếp loại HS....
- Một số kiến thức cơ bản trong việc sử dụng phần mềm Microsoft Office PowerPoint 2003 đã được BCH CĐ tập huấn trong năm học 2009-2010.
b. Nội dung thi thực hành:
Mỗi giáo viên dự thi thực hiện 2 tiết dạy: 1 tiết tự chọn và 1 tiết bắt buộc trong phân phối chương trình thời gian diễn ra hội thi.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Nhiệm vụ của các tổ chuyên môn:
- Các tổ chuyên môn phổ biến Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường đến giáo viên dự thi.
- Nộp danh sách giáo viên dự thi về phòng Phó Hiệu trưởng trước ngày 20/11/2010.
- Đầu tư tiết dạy cho giáo viên dự thi của tổ mình để đạt kết quả tốt.
2. Nhiệm vụ của các giáo viên dự thi:
- Nắm vững nội dung các bài theo phân phối chương trình từ tuần 15 đến tuần 17.
- chọn tiết dạy (phần tự chọn) trong thời khóa biểu chính khóa, nộp giáo án tiết dạy tự chọn và bắt buộc cho Ban tổ chức Hội thi trước khi thực hiện tiết dạy 3 ngày .
- Bốc thăm tiết dạy bắt buộc vào ngày thứ tư (01/12/2010) tại phòng Phó Hiệu trưởng.
3. Nhiệm vụ của Ban giám khảo:
- Nghiên cứ và chuẩn bị tốt kiến thức theo phân phối chương trình tuần 15đến tuần 18 để bảo đảm đánh giá tiết dạy chính xác
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.