Kiểm tra giữa kì 1 lớp 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:22' 25-04-2009
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN TOÁN - LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất
Giá trị của chữ số 7 trong số 476 359 là:
A 700 000 B 7 000 C 70 000 D 70
b) Số “ Bốn trăm triệu không nghìn ba trăm linh chín” viết là:
A 400 000390 B 400 000 309 C 400 309 D 4 309
c) X là số tự nhiên và X <5. Vậy X là:
A 0;1;2 B 1;2;3;4 C 0;1;3;4 D 0;1;2;3;4
d) 5 tấn 6 kg =…kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A 5 006 B 5 600 C 560 D 5 060
e) 3 giờ 5 phút = … phút . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A 35 B 350 C 185 D 195
g) Một hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng 15 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A 120 cm B 12 cm C 120 cm D 120 m
Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 38792 + 15668 b) 90328 – 8967
Bài 3: ( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
750 – 250 + 185 +215
441 : 7 + 25 x 8
Bài 4: ( 2 điểm)
Có hai thùng chứa được 6tạ9kg thóc. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 69kg. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu kg thóc?
Bài 5: ( 1 điểm)
Tìm hiệu của số lớn nhất có 6 chữ số và số bé nhất có 6 chữ số
ĐÁP ÁN:
Bài 1: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
a – C, b – B , c – D , d – A , e – C , g – A
Bài 2: Mỗi câu đúng được 1 điểm, nếu đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm
Bài 3: Mỗi bài tính giá trị đúng được 1 điểm
Bài 4:
Sơ đồ đúng (0,25 điểm)
Ta có 6 tạ 9 kg = 609 kg (0,25 điểm)
Số thóc thùng thứ nhất chứa được là:(0,25 điểm)
( 609 + 69) :2 = 339 ( kg) ( 0,5 điểm)
Số thóc của thùng thứ hai chứa được là:(0,25 điểm)
339 – 69 = 270 ( kg) ( 0,5 điểm)
Đáp số : Thùng thứ nhất: 339 kg
Thùng thứ hai : 270 kg
Bài 5: Tìm được hai số ( 0,5 điểm)
Thực hiện phép trừ và ghi được kết quả ( 0,5 điểm) 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.