LÝ 12 - BÀI TẬP BỔ TRỢ - ÔN TN & ĐH 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tailieu.vn
Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
Ngày gửi: 19h:23' 05-01-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 667
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA.

Lý thuyết cần nắm :
* Dao động điều hòa : là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian : x = Acos((t + ().
1. Phương trình dao động hịa : (1)
Các : + x là li độ dao động ở thời điểm t.
+ A là biên độ dao động > 0.
+ là tốc độ góc, đơn vị (rad/s) > 0
là pha ban đầu ( là pha ở thời điểm t = 0), đơn vị (rad).
+ ()(rad) là pha dao động ở thời điể m t .
*Lưu ý :
+Li độ x đạt giá trị cực đại ở hai mép biên còn gọi là vị trí biên (VTB)
+ Li độ x đạt giá trị cực tiểu ở vị trí chính giữa còn gọi là vị trí cân bằng (VTCB)
2. Vận tốc trong dao động điều hoà :
2)
*Lưu ý :
+v > 0 ta theo và
+ v giá trị cực đại khi vật lao qua vị trí chính giữa tức ở VTCB
+ Vận tốc v đạt giá trị cực khi ra biên ở VTB
3. Gia tốc trong dao động điều hoà.
(3)
*Lưu ý :
+) li độ x ;luơn VTCB.
+)Gia a giá trị vì ta luôn có ở VTB
+)Gia tốc a đạt giá trị cực tiểu vì ta luôn có ở VTCB
4. Chu T ; f ; gĩc dao hịa
+ Chu kỳ T (s) là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần T = (4)
( Với N là số dao động vật thực hiện được trong thời gian (s))
*Lưu ý : Quy ước một dao động quãng đường 4A trong một chu kì T vật quay trở về trạng thái giống như ban đầu
+ Tần số f (hz) hoặc (1/s) là số dao động vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian 1s
(5)
5.Lưu ý:
v nhanh pha x góc còn gọi v và x vuông pha 
 a lại nhanh pha hơn v góc còn gọi a và v vuông pha  
a nhanh x góc còn gọi a và x ngược pha
*)Chiều dài quỹ đạo L : là khoảng cách từ biên bên này đến biên bên kia là L =2A (9)
I.Trắc nghiệm lí thuyết.
Một vật dao động điều hòa theo phương trình: . Vận tốc của vật tại thời điểm t.có biểu thức:
A. B. . C. D. .
Một vật dao động điều hòa theo phương trình: Gia tốc của vật tại thời điểm t có các biểu thức sau
A. B. C. D. 
Trong dao động điều hòa, giá trị của vận tốc khi qua vị trí cân bằng là:
A. . B. C. D. 
Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại của gia .tốc là:
A. B. C. D. 
Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại ở vị .trí A. li độ bằng không. B. pha dao động cực đại.
C. gia tốc có độ lớn cực đại. D. li độ có độ lớn cực đại.
Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị .bằng không khi:
A. vật ở vị trí có li độ cực đại. B. vận tốc của vật cực tiểu.
C. vật ở vị trí có li độ bằng không. D. vật ở vị trí có pha ban dao động cực đại.
Trong dao động điều hòa:
A. Vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha với li độ.
B.Vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha với li độ.
C. Vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha so với li độ.
D. Vận tốc biến đổi điều hòa chậm pha so với li độ.
Trong dao .động điều hòa:
A. gia tốc
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.