Ngân hàng Đề KT 1 tiết tin 7 kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:23' 28-04-2010
Dung lượng: 276.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT _ HỌC KỲ II
TỔ: TỰ NHIÊN I MÔN: TIN HỌC- LỚP 7 - TIẾT PPCT:53
Người ra đề: Lê Thị Phương Trâm
Những người tham gia thảo luận:
1 …………………………………….
2…………………………………….
Hình thức kiểm tra(trắc nghiệm, tự luận):Trắc nghiệm ,Tự luận
Kiểu đề(Chọn câu đúng nhất, chọn “Đ”, “S”):Câu đúng nhất
Mức độ(Biết, hiểu, vận dụng): Biết ,hiểu ,Vận dụng
Tỉ lệ điểm giữa nội dung trắc nghiệm(TN) và Tự luận(TL) đề:.7/3

Bộ đề gồm có 01 trang ghi Ma trận đề và ..tờ kèm theo, từ tờ số.. đến tờ số..(kể cả đáp án và biểu điểm)

I.MA TRẬN ĐỀ
Mức độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luận
TNKQ
Tự luân


Định dạng trang tính
1
0.5

2
1

1
0.5
1
1.5
5
3.5

Trình bày và in trang tính
1
0.5

2
13
1.5

Sắp xếp và lọc dữ liệu
1
0.5

1
0.5


1
1.5
3
2.5

Học toán với Toolkit Math
2
1

2
1

1
0.5

5
2.5

Tổng

5
2.5

7
3.5

2
1
2
3
16
10

ĐỀ 1:
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7đ)
I/ Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước mỗi câu đúng nhất: (5đ)
Câu 1: Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh:
a/ b/ c/ d/ 
Câu 2: Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:
a/ Nền màu trắng và chữ màu đen b/ Nền màu xanh và chữ màu đen
c/ Nền màu xanh và chữ màu vàng d/ Tất cả đều sai
Câu 3: Để giảm bớt một chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh:
a/ b/ c/ d/ 
Câu 4: Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 và nháy hai lần vào nút lệnh thì kết quả trong ô B3 là:
a/ 8 b/ 7.7500 c/ 7.8 d/ 7.7
Câu 5: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:
a/ b/ c/ d/ 
Câu 6: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh nào dưới đây:
a/ b/ c/ d/ 
Câu 7: Trong phần mềm học toán Toolkit Math, khi gõ xong một lệnh cần nhấn phím gì:
a/ Tab b/ Enter c/ Shift d/ Ctrl
Câu 8: Để lọc dữ liệu em thực hiện:
a/ Mở bảng chọn Data ( chọn lệnh Filter
b/ Mở bảng chọn Data ( chọn lệnh AutoFilter
c/ Mở bảng chọn Data ( chọn lệnh Filter ( nháy chọn AutoFilter
d/ Tất cả đều sai
Câu 9: Kết quả của dòng lệnh Simplify3/2+5/4 trong phần mềm Toolkit Math là:
a/ 2 b/ 4 c/ 4/3 d/ 11/4
Câu 10: Trong phần mềm Toolkit Math để vẽ một đồ thị hàm số đơn giản ta dùng lệnh:
a/ Simplify b/ Plot c/ Expand d/ Solve

II/ Điền vào chỗ trống: (2đ)
Câu 1: Khi chọn lệnh Page Break Preview, xuất hiện các đường kẻ màu xanh là …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: ……………………………….. là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.