Phần mềm Powerpoint

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:46' 08-04-2009
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
08/04/2009
1
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
2
Xem phim
Thanh tiêu đề Title bar
Có chứa tên tập tin
Thanh trình đơn Menu bar
chứa các lệnh
Thanh công cụ Standard
Thanh công cụ Formattinh
Outline
Slides
Design
Khuôn mẫu
Drawing
Công cụ vẽ, thay đổi thuộc tính các đối tượng
Thanh trạng thái
Nơi nhập nội dung
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
4
Tạo mới một tập tin :
Chọn menu File / New (Ctrl+ N).
Chọn mẫu trình bày trong cửa sổ Slide Layout,
lớp Content Layouts.
Mỗi trang trong PowerPoint gọi là một Slide,
nội dung trình bày sẽ được thiết lập trong các
Slide này và sau đó bạn thiết lập thông số hiệu
ứng cho chúng.
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
5
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
6
3. Cách lưu một file trình chiếu
Vào menu File, chọn Save

Chế độ mặc định tên file là Presentation1, bạn có thể sử dụng nó hoặc đặt một tên khác.
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
7
Tạo thêm một slide : Insert - New Slide hoặc nhấn Ctrl-M,
PowerPoint hiện hộp thoại để lựa chọn kiểu slide muốn dùng

Xoá slide: chọn slide muốn xoá, Edit - Delete Slide

Sao chép các slide: chọn slide cần sao, nhấn Ctrl + C
Click slide trước vị trí cần chép, nhấn Ctrl + V

Thay đổi vị trí các slide: Trong màn hình Slide Sorter,
click và drag Slide muốn di chuyển đến vị trí mới, khi đó
các slide khác sẽ tự động thay đổi số thứ tự.
08/04/2009
Giáo viên HỒ VĂN HOÀNG
8
Thực hành
Thay đổi kiểu slide: nhấn nút Common Task trên thanh công cụ, chọn Slide Layout.
Trong hộp thoại hiện ra, chọn kiểu slide khác rồi nhấn Apply
hoặc: Format - Slide Layout…
Sử dụng mẫu slide đã có: nhấn nút Common Task trên thanh công cụ, chọn Apply Design Template & trong hộp thoại hiện ra, chọn mẫu slide muốn dùng
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.