Phần mềm thống kê điểm bài thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:27' 08-04-2009
Dung lượng: 302.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008-2009

MÔN LÓP TSHS "0-3,4" "3,5-4,9" "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 5 TRỞ LÊN
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
61 46 19 41.3 13 28.3 3 6.5 6 13 5 10.9 14 30.4 Âuïng
TOÁN 62 46 12 26.1 13 28.3 13 28.3 5 10.9 3 6.5 21 45.7 Âuïng
6 63 48 10 20.8 13 27.1 11 22.9 9 18.8 5 10.4 25 52.1 Âuïng
64 46 6 13 13 28.3 10 21.7 10 21.7 7 15.2 27 58.7 Âuïng
TOÀN KHỐI 6 186 47 25.3 52 28 37 19.9 30 161.3 20 10.8 87 46.8 Âuïng
71 37 7 18.9 12 32.4 6 16.2 7 18.9 5 13.5 18 48.6 Âuïng
TOÁN 72 35 15 42.9 5 14.3 9 25.7 2 5.7 4 11.4 15 42.9 Âuïng
7 73 37 13 35.1 12 32.4 5 13.5 5 13.5 2 5.4 12 32.4 Âuïng
74 38 15 39.5 7 18.4 5 13.2 5 13.2 6 15.8 16 42.1 Âuïng
75 38 18 47.4 9 23.7 3 7.9 3 7.9 5 13.2 11 28.9 Âuïng
TOÀN KHỐI 7 185 68 36.8 45 24.3 28 15.1 22 11.9 22 11.9 72 38.9 Âuïng
81 33 7 21.2 13 39.4 8 24.2 2 6.1 3 9.1 13 39.4 Âuïng
TOÁN 82 34 6 17.6 10 29.4 10 29.4 4 11.8 4 11.8 18 52.9 Âuïng
8 83 35 2 5.7 8 22.9 9 25.7 15 42.9 1 2.9 25 71.4 Âuïng
84 34 1 2.9 7 20.6 14 41.2 7 20.6 5 14.7 26 76.5 Âuïng
85 37 4 10.8 9 24.3 15 40.5 0 9 24.3 24 64.9 Âuïng
TOÀN KHỐI 8 173 20 11.6 47 27.2 56 32.4 28 16.2 22 12.7 106 61.3 Âuïng
91 36 17 47.2 5 13.9 9 25 2 5.6 3 8.3 14 38.9 Âuïng
TOÁN 92 34 10 29.4 2 5.9 12 35.3 5 14.7 5 14.7 22 64.7 Âuïng
9 93 37 6 16.2 6 16.2 10 27 8 21.6 7 18.9 25 67.6 Âuïng
94 33 4 12.1 2 6.1 10 30.3 6 18.2 11 33.3 27 81.8 Âuïng
95 35 16 45.7 5 14.3 4 11.4 6 17.1 4 11.4 14 40 Âuïng
TOÀN KHỐI 9 175 53 30.3 20 11.4 45 25.7 27 15.4 30 17.1 102 58.3 Âuïng
TOÀN TRƯỜNG 719 188 26.1 164 22.8 166 23.1 107 14.9 94 13.1 367 51 Âuïng
KI 07-08 771 31 4 217 28.1 173 22.4 193 25 157 20.4 523 67.8 Âuïng
SO SÁNH -52 157 22.1 -53 -5.3 -7 0.7 -86 -10.1 -63 -7.3 -156 -16.8 Âuïng

PHOÌNG GD NUÏI THAÌNH BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỂM BÀI THI
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN HOÜC KYÌ 1 NÀM HOÜC : 2008 - 2009
MÔN :TOÁN HỌC
K. LÅÏP TỔNG SỐ "0-3,4" "3,5-4,9" "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 5 TRỞ LÊN
HỌC SINH SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
SAÏU 186 47 25.3% 52 28% 37 19.9% 30 16.1% 20 10.8% 87 46.8% Âuïng
BAÍY 185 68 36.8% 45 24.3% 28 15.1% 22 11.9% 22 11.9% 72 38.9% Âuïng
TAÏM 173 20 11.6% 47 27.2% 56 32.4% 28 16.2% 22 12.7% 106 61.3% Âuïng
CHÊN 175 53 30.3% 20 11.4% 45 25.7% 27 15.4% 30 17.1% 102 58.3% Âuïng
TOAÌN TRÆÅÌNG 719 188 26.1% 164 22.8% 166 23.1% 107 14.9% 94 13.1% 367 51% Âuïng
KI 07-08 771 31 4% 217 28.1% 173 22.4% 193 25% 157 20.4% 523 67.8% Âuïng
SS n.træåïc -52 157 22.1 % -53 -5.3 % -7 0.7 % -86 -10.1 % -63 -7.3 % -156 -16.8 % Âuïng
"Tam Hiệp,ngày 6 tháng 1năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Thiều Thị Quy
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.