Đề HSG hoá 9 -2007

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:18' 19-09-2009
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài : 120 phút (không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 ĐIỂM)
Hãy đọc thật kỹ đề ra rồi chọn phương án thích hợp với mỗi câu hỏi, ghi vào giấy bài làm theo mẫu sau (bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng). Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, không trả lời không tính điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,05 điểm.

Câu 1. Nung nóng một miếng đồng có khối lượng m gam trong không khí, sau đó làm nguội và cân lại thấy khối lượng của đồng tăng n gam. Điều khẳng định nào dưới đây là SAI ?
A. Phương trình hóa học xảy ra : 2Cu + O2 ( 2CuO
B. Khối lượng tăng thêm là khối lượng oxi đã phản ứng với đồng
C. Cứ 2 mol Cu phản ứng với 1 mol oxi tạo ra 2 mol CuO
D. Hiện tượng trên không tuân theo định luật bảo toàn khối lượng
Câu 2. Trong vỏ Trái đất nguyên tố hóa học có khối lượng lớn nhất là
A. Nhôm B. Silic C. Oxi D. Sắt
Câu 3. Thể tích của 22g khí cacbon đioxit ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. 1,68 lít B. 11,2 lít C. 1,12 lít D. 16,8 lít
Câu 4. Đốt cháy một lượng dư P trong một chuông thủy tinh, đựng không khí úp trong chậu nước. Sau phản ứng, nước dâng lên khoảng 1/5 khoảng trống trong chuông. Chất khí còn lại trong chuông chủ yếu là
A. Oxi và Nitơ B. Nitơ C. Oxi D. Hơi nước
Câu 5. Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất ?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra
B. Đồng được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi
C. Sắt được hòa tan một phần và đồng được giải phóng
D. Không có chất nào mới được sinh ra, chỉ có sắt bị hòa tan
Câu 6. Hợp chất có phân tử khối 44 đvC là
A. CO B. C2O C. CO2 D. CO3
Câu 7. Chất nào dưới đây có công thức hóa học Ca(OH)2 ?
A. Vôi sống B. Vôi tôi C. Đá vôi D. Cả A và B đúng
Câu 8. Oxi là chất khí có khả năng
A. phản ứng hóa học với nước
B. tan vô hạn trong nước
C. tan ít trong nước
D. không tan trong nước
Câu 9. Trộn đều 0,7g bột sắt với 0,5g bột lưu huỳnh rồi đổ vào ống nghiệm. Đưa đáy ống nghiệm lại gần nam châm, ống nghiệm bị nam châm hút. Điều đó chứng tỏ khi trộn hỗn hợp bột sắt với bột lưu huỳnh chưa có phản ứng hóa học xảy ra. Điều nào dưới đây SAI ?
A. Ống nghiệm bị nam châm hút là do tính chất của Fe trong hỗn hợp
B. Hỗn hợp khác hợp chất hóa học ở chỗ có thể thay đổi thành phần
C. Hỗn hợp giống hợp chất hóa học
D. Khi trộn hai chất ta đã thu được một hỗn hợp Fe và S
Câu 10. Chọn phương án SAI. Nếu có hai chất khí khác nhau như oxi và hiđro mà có thể tích bằng nhau (đo ở cùng nhiệt độ, áp suất) thì chúng có cùng
A. số phân tử C. số mol
B. khoảng cách trung bình giữa các phân tử D. khối lượng
Câu 11. Cho nhôm (Al) tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng (H2SO4) thu được muối nhôm sunfat Al2(SO)3 và khí hiđro. Phương trình hóa học nào sau đây đã viết đúng ?
A. 2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2 C. Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 3H2
B. Al + H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 2H D. 2Al + H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 2H
Câu 12. Chất nào dưới đây có hàm lượng oxi cao nhất ?
A. KClO4 B. KClO3 C. K2MnO4 D. KMnO4
Câu 13. Một hợp chất khí A gồm hai nguyên tố là hiđro và lưu huỳnh có tỉ khối so với hiđro là . Công thức phân tử
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.