Đáp án đề thi HSG lí 9 của Núi Thành NH 2009-2010

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Châu Ngọc Tuấn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:16' 28-01-2010
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI
NÚI THÀNH MÔN: VẬT LÝ - Lớp 9
Năm học: 2009 - 2010
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 14/01/2010

Nội dung
Điểm
Nội dung
Điểm

Bài 1:
3,0
Câu b
2.5IA = I1 – I3 = 0,15 = 
U12 = 15,12 (V) và U34 = 8,88 (V)
 1,008 + 0,15 = 1,158 (A)
 7,7 ().

0.5


1.0

0.5


0.5

Câu a
1,5Vẽ hình đúng (chỉ cần 2 ảnh)
1.5Câu b
1.5Gọi d là khoảng cách giữu hai gương, xác định được khoảng cách giữa hai gương S’1 và S’2 bằng 4d
Suy ra được d = 5cm


1.0
0.5Bài 2
3,0Hai dây dẫn có khối lượng bằng nhau
V1D = V2D => S1l1 = S2l2
=> => d12l1 = d22l2
Vì d2 = 2d1 nên:
d21l1 = 4d21l2 => l2 = l1/4 (1)
 (2)
Thay (1) vào (2) ta có:

(Tổng hai điện trở: R1 +R2 = 68Ω)
Điện trở dây dẫn thứ 1: R1 = 16.4 = 64(Ω); R2 = 4(Ω)
Điện trở tương đương của R1 mắc // R2 là:
Rtđ = 3,8 (Ω)


0.5


0.5


0.50.5


0.5


0.5

Bài 4
3.0Gọi P1 số chỉ của lực kế khi vật A trong KK
Gọi P2số chỉ của lực kế khi vật A trong nước
V: Thể tích của vật A cả phần đặc và rỗng
V1: Thể tích phần đặc
V2: Thể tích phần rỗng
Khi vật A ngập trong nước thì nó chịu tác dụng của hai lực là: Trọng lực P1 và lực đẩy Acsimet FA có độ lớn bằng P1 – P2.
Ta có: FA = P1 – P2 = dnc.V
Suy ra, V = 
lại có V = V1+V2 V2 = V -V1


Bài 6


0.50.5

0.5

0.5

0.5

0.5


4.0

Bài 3:
4,0Câu a
1.5 ; 
=>  => Mạch cầu cân bằng  IA = 0

0.5


0.5

0.5Bài 5
3.0Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C, vì sau khi có cân bằng nhiệt hỗn hợp bao gồm cả nước và nước đá nên thiệt độ lúc này vẫn là 00C
Nhiệt lượng nước 200C tỏa ra là:
Qtỏa = mc(t1 – t0) = 2.4200.20 = 168000J
Gọi khối lượng nước đá đã bị nóng chảy là x. Nhiệt lượng nước đá thu vào để nóng chảy là:
Qthu = x. = 3,4.105.x
Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có:
Qtỏa = Qthu
Suy ra, 168000 = 3,4.105.x

Vậy khối lượng nước đá ban đầu là:
M = 0,51 + 0,49 = 1 kg
0.5


0.50.5

0.25
0.25
0.5

0.5
CĐDĐ chạy qua mạch điện
I = UNB/R0 = (U-UAB)/R0 = 12/R0 (A)
Cường độ dòng điện chạy qua V1
IV1 = UV1/RV = 12/R0(A)
Cường đọ dòng điện chạy qua mạch nhánh AC: I0 = I - IV1 = 
HĐT giữa 2 đầu AB: UAB = 2UR + UCD
12 = 2I0R + UCD = 2R()+UCD
=> .
HĐT giữa 2 đầu CD
UCD = I0RCD= ()
=(2) Chia tử và mẫu vế phải (2) cho RV:  (3)
Thay (1) vào (3) ta có:
. Ta
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.