Tài liệu hướng dẫn hệ thống kiến thức ôn tập HK1 toán 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:27' 17-12-2010
Dung lượng: 361.0 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
A) ĐẠI SỐ :
Lý thuyết :
1) Căn bậc hai :
* Định nghĩa CBHSH :
Với số dương a, số  được gọi là căn bậc hai số học của a.
Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0
* 
* Điều kiện tồn tại căn thức bậc hai :  có nghĩa ( A ( 0
* Hằng đẳng thức 
* Qui tắc khai phương một tích – nhân hai căn thức bậc hai
 ( A ( 0 ; B ( 0)
* Qui tắc khai phương một tích – Chia hai căn thức bậc hai
 ( Với A ( 0 , B > 0 )
Công thức biến đổi :
1) (B ( 0 )
2) (A ( 0 ; B ( 0)
3) ( A < 0 ; B ( 0 )
4) ( A.B ( 0 ; B ( 0 )
5) ( B > 0 )
6) (A ≥ 0, A ≠ B2)
7) ( A ≥ 0, B ≥ 0 , A ≠ B)
2) Hàm số và đồ thị :
* Định nghĩa hàm số :
* Hàm số bậc nhất :
+ Đn : Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
Trong đó a , b là các số cho trước và a ( 0.
+ Tính chất :
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau :
Đồng biến trên R , khi a > 0.
Nghịch biến trên R, khi a < 0+ Đồ thị hàm số bậc nhất :
Đồ thị hàm số y = ax + b ( a ( 0 ) là một đường thẳng :
Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b.
Song song với đường thẳng y = ax nếu b ( 0 , trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
+ Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b
Đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng cắt Oy tại A( 0; b) cắt Ox tại điểm B
Đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng đi qua hai điểm A (0; b ); B (1 ; a+b)Hệ số góc , đường thẳng song song , đường thẳng cắt nhau, trùng nhau
Cho hàm số y = ax + b ( a ( 0) : a hệ số góc ; b tung độ gốc a = a’ = 1 ; b ( b’(3 ( -1)0 < ( < 900 1800 >( > 900 a ( a’ (3/2 ( -1)
Cho hai hàm số y = ax + b (d) ; y = a’x + b ( d’)
+ d // d’ ( a = a’ và b ( b’
+ d cắt d’ ( a ( a’
Nếu b = b’ thì điểm cắt nhau nằm trên trục tung.
+ d ( d’ ( a = a’ ; b = b’
3) Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Phương trình bậc nhất hai ẩn : ax + by = c ( a2 + b2 ( 0 )
* S = 
* NTQ : 
* Tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng 


Chú ý :
* a = 0 ( 0x + by = c
S = 
NTQ : 
Tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng 
* b = 0 ( ax + 0y = c
S = 
NTQ : 
Tập nghiệm được biểu diễn bởi đường thẳng 
B) .HÌNH HỌC
Lý thuyết :
1) Hệ thức lượng trong tam giác vuông :
* AB2 = BH . BC (c2 = a . c’).
AC2 = CH . BC ( b2 = a. b’)
* AH 2 = BH .CH ( h2 = b’ . c’)
* AH . BC = AB . AC (b.c = a.h)
*  ( )
* BC 2 = AB 2 + AC 2
2) Tỉ số lượng giác của góc nhọn :
Chú ý :
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.