phan men quang ly diem THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lương Văn Minh- Tam Mỹ
Người gửi: Lương Văn Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:42' 24-01-2011
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD-ĐT NÚI THÀNH THỐNG KÊ HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC KỲ I THEO LỚP
TRƯỜNG THCS: THCS NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2009 - 2010
LỚP 61 BẢNG XẾP LOẠI HOC LỰC-HẠNH KIỂM HỌC KỲ I - * -
NĂM HỌC 2010-2011 Khối Lớp "TSHS
ĐẦU NĂM" "TSHS
CUỐI HKI" HỌC LỰC HẠNH KIỂM
SÔ K6 TT HỌ VÀ TÊN NỮ ĐTBm XẾP LOẠI DH GHI CHÚ Z AA AB AC AD TS GIỎI KHÁ T.BÌNH YẾU KÉM TỐT KHÁ T. BÌNH YẾU
DB T L H SI V SU Đ NN CD CN TD NHẠC MT TC1 TC2 TBm HL HK TĐ VT 65=5 <2 <35 2<35 VẮNG TS Nữ TS Nữ SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% Đ
1 61 1 Phan Văn Bảo 4.5 3.7 3.7 3.9 5.0 4.2 3.5 5.1 5.0 7.4 6.1 5.9 4.7 Y Kh 2 3 0 0 6 11 5 6 0 0 6 61 39 17 39 17 3 7.7 11 28.2 18 46.2 7 17.9 0 0.0 23 59.0 15 38.5 1 2.6 0 0.0 HLD HKD Đ
2 61 2 Lương Ngọc Chánh 3.8 3.6 5.6 3.8 4.2 4.7 3.6 5.0 5.0 7.8 6.3 5.1 4.7 Y Kh 2 3 0 0 6 11 5 6 0 0 62 40 21 38 21 5 13.2 12 31.6 17 44.7 4 10.5 0 0.0 23 60.5 13 34.2 2 5.3 0 0.0 HLD HKD Đ
3 61 3 Phan Anh Châu 9.2 9.2 8.5 8.3 7.1 9.0 7.2 7.8 7.5 8.0 7.4 8.3 8.2 G T HSG 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63 40 13 40 13 3 7.5 8 20.0 13 32.5 16 40.0 0 0.0 17 42.5 21 52.5 2 5.0 0 0.0 HLD HKD Đ
4 61 4 Trần Hữu Chương 6.5 7.0 6.7 6.3 6.4 6.5 7.6 7.1 7.2 7.3 6.4 7.0 6.8 Kh Kh HSTT 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 64 39 17 39 17 5 12.8 9 23.1 15 38.5 10 25.6 0 0.0 14 35.9 21 53.8 4 10.3 0 0.0 HLD HKD Đ
5 61 5 Lương Thị Thuý Diễm 1 5.5 4.2 5.0 5.4 6.1 5.2 5.2 6.7 6.5 7.3 6.7 5.9 5.8 TB T 3 3 0 0 1 8 7 1 0 0 65 39 17 39 17 4 10.3 9 23.1 18 46.2 8 20.5 0 0.0 24 61.5 13 33.3 0 0.0 2 5.1 HLD HKD Đ
6 61 6 Vỏ Thị Diệu 1 3.5 4.7 4.2 4.4 3.7 5.1 4.8 5.5 5.0 6.4 5.3 7.1 5.5 4.9 Y Kh 2 3 0 0 6 12 6 6 0 0 Cọng khối 6 197 85 195 85 20 10.3 49 25.1 81 41.5 45 23.1 0 0.0 101 51.8 83 42.6 9 4.6 2 1.0 HLD HKD Đ
7 61 7 Ngô Thị Kim Duyên 1 3.7 3.8 3.7 4.6 4.1 4.4 4.3 5.6 5.0 6.4 5.0 4.4 4.5 Y Kh 2 3 0 0 8 12 4 8 0 0 7 71 37 17 37 17 7 18.9 10 27.0 17 45.9 3 8.1 0 0.0 29 78.4 4 10.8 1 2.7 3 8.1 HLD HKD Đ
8 61 8 Trần Văn Dương 5.2 4.8 4.2 5.0 5.9 6.0 5.1 5.6 6.4 7.8 5.4 6.6 5.6 TB Kh 3 3 0 0 2 10 8 2 0 0 72 37 13 37 13 2 5.4 10 27.0 22 59.5 3 8.1 0 0.0 13 35.1 20 54.1 2 5.4 2 5.4 HLD HKD Đ
9 61 9 Trần Tấn Đạt 5.7 5.7 7.1 7.1 6.6 7.0 8.1 7.4 6.7 7.5 6.7 7.1 6.8 Kh T HSTT 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 73 36 21 36 21 2 5.6 12 33.3 18 50.0 4 11.1 0 0.0 27 75.0 8 22.2 0 0.0 1 2.8 HLD HKD Đ
10 61 10 Trương Vĩnh Đạt 4.5 4.4 3.6 4.8 4.6 5.0 3.5 5.5 5.0 6.8 6.6 4.1 4.8 Y Kh 2 3 0 0 7 10 3 7 0 0 74 38 16 38 16 5 13.2 13 34.2 15 39.5 5 13.2 0 0.0 24 63.2 9 23.7 1 2.6 4 10.5 HLD HKD Đ
11 61 11 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1 9.7 9.0 9.1 8.8 9.1 9.6 9.3 9.9 9.5 7.1 8.1 9.0 9.5 9.1 G T HSG 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 75 37 19 36 19 7 19.4 6 16.7 18 50.0 5 13.9 0 0.0 21 58.3 12 33.3 1 2.8 2 5.6 HLD HKD Đ
12 61 12 Huỳnh Thị Thu Hằng 1 4.3 4.7 5.0 6.3 5.1 4.9 3.9 7.4 5.9 7.0 7.4 6.3 5.6 TB T 3 3 0 0 4 9 5 4 0 0 Cọng khối 7 185 86 184 86 23 12.5 51 27.7 90 48.9 20 10.9 0 0.0 114 62.0 53 28.8 5 2.7 12 6.5 HLD HKD Đ
13 61 13 Phạm Thị Hồng 1 5.2 5.6 5.1 7.1 6.1 5.7 5.5 7.1 6.2 7.4 7.3 7.6 6.3 TB T 4 4 0 0 0 7 7 0 0 0 8 81 38 18 38 18 4 10.5 10 26.3 20 52.6 4 10.5 0 0.0 17 44.7 11 28.9 5 13.2 5 13.2 HLD HKD Đ
14 61 14 Nguyễn Hoài Huy 5.0 4.5 4.5 5.8 6.3 5.7 5.1 6.1 5.6 7.8 7.9 7.8 5.9 TB Kh 3 3 0 0 2 9 7 2 0 0 82 38 18 38 18 4 10.5 14 36.8 19 50.0 1 2.6 0 0.0 22 57.9 11 28.9 5 13.2 0 0.0 HLD HKD Đ
15 61 15 Phạm Thị Ngọc Huyền 1 7.4 7.1 6.7 7.4 6.6 7.3 6.6 7.3 6.8 7.4 7.9 7.3 7.2 Kh T HSTT 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 83
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.