Thống kê chất lượng kì 2 o có nữ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Văn Duẩn
Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:07' 17-05-2009
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TỔ TỰ NHIÊN 1 THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN
HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009
MÔN LỚP TSHS "0-1,9" "2-3,4" "3,5-4,9" Dưới TB "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 Trên TB
61 28 2 2 12 8 6 26 Âuïng
TIN 6 62 31 4 4 13 5 9 27 Âuïng
63 36 6 6 14 12 4 30 Âuïng
64 39 1 1 15 13 10 38 Âuïng
Toàn khối 6 134 0 0 13 13 54 38 29 121 Âuïng
71 26 1 1 13 5 7 25 Âuïng
72 19 1 1 6 5 7 18 Âuïng
TIN 7 73 28 1 1 13 7 7 27 Âuïng
74 25 2 2 5 9 9 23 Âuïng
75 33 3 3 8 14 8 30 Âuïng
Toàn khối 7 131 0 0 8 8 45 40 38 123 Âuïng
81 33 0 0 Sai
82 34 0 0 Sai
TIN 8 83 35 0 0 Sai
84 34 0 0 Sai
85 37 0 0 Sai
Toàn khối 8 173 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
91 36 0 0 Sai
92 34 0 0 Sai
TIN 9 93 37 0 0 Sai
94 33 0 0 Sai
95 35 0 0 Sai
Toàn khối 9 175 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
Toàn trường 265 0 0 21 21 99 78 67 244 Âuïng
Kì 2 07-08 193 0 0 8 8 83 52 50 185 Âuïng
So sánh 72 0 0 13 13 16 26 17 59 ÂuïngPHOÌNG GD NUÏI THAÌNH THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN
TRƯỜNG :THCS TRẦN CAO VÂN KỲII NÀM HOÜC : 2008 - 2009.
MÄN : TIN HỌC

MÔN KHỐI LỚP TSHS "0-1,9" "2-3,4" "3,5-4,9" Dưới TB "5-6,4" "6,5-7,9" 8-10 Trên TB
SÁU 134 0 0 13 13 54 38 29 121 Âuïng
BẢY 131 0 0 8 8 45 40 38 123 Âuïng
TIN HỌC TÁM 173 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
CHÍN 175 0 0 0 0 0 0 0 0 Sai
TOÀN TRƯỜNG 265 0 0 21 21 99 78 67 244 Âuïng
KÌ 2 07-08 193 0 0 8 8 83 52 50 185 Âuïng
SO SÁNH 72 0 0 13 13 16 26 17 59 Âuïng

"Tam Hiệp,ngày 16 tháng 5 năm 2009"
Hiệu trưởng Người lập bảng
Lê Văn Duẩn
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với Vượt lên chính mình của Lê Văn Duẩn .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.