Ý kiến của thành viên Nguyễn Thế Thanh


01:28 17/09/09:  Cảm ơn hồ hoàng gia nhé! bạn đã giúp mình...