199656.jpg";i:1;i:150;i:2;i:174;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Minh Chiến
Giới tính Nam
Website https://chiennc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bồi
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Hóa học, Tin học
Điểm số 643633 (xem chi tiết)

340063.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Trần Cao Hoàng
Giới tính Nam
Website https://thanhanhphuc168.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đại Hoà
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học
Điểm số 62549 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Mạnh Hà
Giới tính Nam
Website https://domanhha.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 362365 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Đinh Kha
Giới tính Nam
Website https://khaha.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Hòa Vang
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Điểm số 16863 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyên H Chiên
Giới tính Nam
Website https://chienvq.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vinh Quang
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 69907 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Quang Đạt
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Phổ Văn
Tỉnh/thành quãng ngãi
Điểm số 137 (xem chi tiết)

8827.jpg";i:1;i:145;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thế Long
Giới tính Nam
Website https://phamthelong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Sư Tích
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Tin học
Điểm số 80258 (xem chi tiết)

199997.jpg";i:1;i:150;i:2;i:179;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Việt Bắc
Giới tính Nam
Website https://blogtinhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Cao
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật
Điểm số 59224 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Văn Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/giangson31
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hương Phong
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 185255 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thanh Phương
Giới tính Nữ
Website https://lethithanhphuong91.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Mỹ
Quận/huyện Huyện Bình Lục
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 22791 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://danganhtuanng.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Long
Quận/huyện Huyện Ninh Giang
Tỉnh/thành Hải Dương
Điểm số 62999 (xem chi tiết)

631618.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trung
Giới tính Nam
Website https://cyanua1201.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hàm Thuận Bắc
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 25058 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Website https://haiyen72.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Mai
Quận/huyện Quận Hoàng Mai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 130107 (xem chi tiết)

96752.jpg";i:1;i:200;i:2;i:142;}}-photo
Họ và tên Phạm Ngọc Điền
Giới tính Nam
Website https://ngoctrongdat.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Phong
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 194506 (xem chi tiết)

698199.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Bùi Thanh Lam
Giới tính Nữ
Website https://lamhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 20894 (xem chi tiết)

39745.jpg";i:1;i:198;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Viết Sĩ
Giới tính Nam
Website https://vietsicbq.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 92073 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 75355 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Thị Thu Trà
Giới tính Nữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Hoàng Anh
Giới tính Nam
Website https://bachkim.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tô Hoàng
Quận/huyện Quận Hai Bà Trưng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 867642 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Toản
Giới tính Nam
Website https://tranvantoancv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Văn
Quận/huyện Huyện Cẩm Giàng
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 340154 (xem chi tiết)