Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Luc Ton Van
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 38873 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 934 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này