Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên trần khang
Giới tính Nam
Đơn vị THCS lê lợi
Tỉnh/thành quảng ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 627 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này