Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên hoàng hải yến
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs châu minh
Tỉnh/thành bắc giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 34 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này