Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn thị liên
Giới tính Nữ
Đơn vị trường Th Minh Hà A
Tỉnh/thành tp hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 115 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13071 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này