Thông tin thành viên

1373737.jpg";i:1;i:150;i:2;i:181;}}-photo
Họ và tên Hiđrôxit Natri
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Hưng Yên
Quận/huyện Thành phố Hưng Yên
Tỉnh/thành Hưng Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 35 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này