Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Việt Tùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Viettung79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Bình
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Minh Nghĩa, Nguyễn Văn Tuấn
Đã đưa lên 122 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2679 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40946 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này