Thông tin thành viên

1419382.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lương Văn Minh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/luongvanminhtamy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Mỹ
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu CSTĐcs
Xác thực bởi Lê Văn Luận, Huỳnh Văn Phương
Đã đưa lên 164 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 77 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32413 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này