Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 5
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2245 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2185 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này