Thông tin thành viên

1498110.jpg";i:1;i:142;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Hưng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanglinh090
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Dân
Quận/huyện Huyện Tuy An
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Tuấn Lợi, Nguyễn Mến
Đã đưa lên 269 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 39 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4861 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này