Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Xuân Nhật
Giới tính Nam
Website https://giaoductre.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Đồng
Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu GVGH: 2012 ; 2014 CSTĐ cấp cơ sở : 2013; 2014; 2015 SKKN B3: 2014; 2015 GVGT : 2015 Bằng khen UBND Tỉnh: 2015
Xác thực bởi Hoàng Văn Hậu, Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nghi Lộc
Đã đưa lên 830 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1232 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1471 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89145 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này