Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://tuan77pt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tam Nông
Quận/huyện Huyện Tam Nông
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Hùng, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 292 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1855 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3007 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19749 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này