Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Bá Ngọc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thuvienlienket
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Cao Vân
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Lê Văn Duẩn, Lý Toán Hoá
Đã đưa lên 252 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 38 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 66 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 217 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này