Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Trọng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangtrongtk
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Đạ Tẻh
Quận/huyện Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Chu Minh Hải, Võ Thị Phương Thanh
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 385 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2303 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này