Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Kim Tiến
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Nguyễn Thị Minh Khai
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 58 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7148 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4682 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này