Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Ngân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nganlucyen
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Phượng
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Tống Xuân Bằng, Lương Bình Nghinh
Đã đưa lên 116 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 269 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12581 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này