Thông tin thành viên

370373.jpg";i:1;i:175;i:2;i:158;}}-photo
Họ và tên Trần Tuấn Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hungns
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ba Đình
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trịnh Ngọc Long, Nguyễn Ngọc Khuyên
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2613 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2617 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này