Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tăng Thị B
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thptnhd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Quận/huyện Huyện Phù Cát
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Nguyễn Đại Hiệp, Tập Thể Giáo Viên Trường
Đã đưa lên 100 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 85 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 42 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2677 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này