Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Như Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/langtu_it
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thịnh Long
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học, Thể dục
Giới thiệu bằng khen của hội liên hiệp thanh niên việt nam
Xác thực bởi Nguyễn Thị Huyền, Trần Anh Biên
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1227 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1885 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này