Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Oạch Văn Toạch
Giới tính Nam
Đơn vị Ninh Binh
Tỉnh/thành Ninh Binh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 27 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 80 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này