Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Xuân Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Quốc An, Nguyễn Tuấn Anh
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 264 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 302 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30780 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này