Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Website https://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Thị xã Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Hồ Hưng Phát, Hồ Hưng Phát
Đã đưa lên 366 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 744 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3224 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 143761 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này