Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Doang Thang
Giới tính Nam
Đơn vị Truong THCS Ta Gia Khau
Tỉnh/thành Lao Cai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 14433 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5173 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này