Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phú Khôi
Giới tính Nam
Đơn vị thcs phu quoi
Tỉnh/thành vinh long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1272 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này