Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Đức Anh
Giới tính Nữ
Website https://ducanh11cdth02.violet.vn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Xác thực bởi Trần Đức Anh, Sinh Học Thpt Cam Lộ
Đã đưa lên 431 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 374 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2917 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này