Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Thị Tuyết Hạnh
Giới tính Nữ
Website https://tuyethanh66.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Vũ Lương Anh Quân, Nguyễn Thưởng
Đã đưa lên 1037 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 127 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1937 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29049 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này