Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Chi Sa
Giới tính Nữ
Đơn vị truong THCS hoa tien
Tỉnh/thành da nang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 868 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này