Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Website https://hoaanhdao0603082010.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Gấm
Quận/huyện Quận Gò Vấp
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 448 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 563 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3667 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 299161 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này