Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Minh Trung
Giới tính Nam
Website https://webminhtrung.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lấp Vò 1
Quận/huyện Huyện Lấp Vò
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Đào Minh Trung, Minh Trung
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 263 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 233 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này