Thông tin thành viên

542385.jpg";i:1;i:147;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phambao Nguyen
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/baophuc1971
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quốc Oai
Quận/huyện Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn, Mỹ thuật, Âm nhạc
Giới thiệu TỐT NGHIỆP CĐSP NHẠC-HỌA QUẢNG NGÃI NĂM 1994- TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN SƯ PHẠM MĨ THUẬT-ĐH NGHỆ THUẬT HUẾ NĂM 2012-GV DẠY GIỎI MÔN ÂM NHẠC- MĨ THUẬT-DANH HIỆU CSTĐ CƠ SỞ- KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2012; HỘI VIÊN HỘI VHNT TỈNH LÂM ĐỒNG - NĂM 2013
Xác thực bởi Nguyễn Hoàng Trọng, Nguyễn Hoàng Trọng
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 837 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 566 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này